Sikkerhed

SIKKERHEDSREGLER


Alle klubber under Dansk Ride Forbund er forpligtet til at have et sæt sikkerhedsregler.


For at kunne være en klub under Dansk Ride Forbund skal klubben have udformet et sæt sikkerhedsregler, der er kendt af klubbens medlemmer og implementeret i klubbens dagligdag. Sikkerhedsreglerne er et supplement til det sportslige reglement og kan aldrig underkende dette.


Klubben er ansvarlig for at sikkerhedsreglerne håndhæves på klubbens faciliteter/tilhørssted og kan kun undtagelsesvis give sine medlemmer dispensation herfor, hvis medlemmet med en lægeerklæring kan dokumentere ikke at have mulighed for at efterleve sikkerhedsreglerne. Medlemmer der vælger ikke at efterleve klubbens sikkerhedsregler kan efter en skriftlig advarsel indstilles til eksklusion af klubben jf. klubbens vedtægter.

Sikkerhed må ALDRIG slippes af syne.


Ulykker i forbindelse med ridning eller anden kontakt med heste, i det følgende benævnt rideulykker, medfører hvert år hen ved 5000 ulykker, hvortil kommer 1 –2 dødsfald.


Det rammer hyppigst piger under 19 år og indtage 4. pladsen blandt sportsulykker.  Flere af disse ulykker kunne undgås, da en stordel af dem kan tilskrives uforsigtighed.


Derfor har vi i HERR en sikkerhedspolitk jf. Dansk Rideforbund - disse sikkerhedsregler skal overholdes. Download HERRs sikkerhedspolitik (pdf fil)


Klubbens faciliteter generelt


 • Alle skal benytte godkendt ridehjelm under ridning.
 • Alle skal bruge sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten.
 • Det er forbudt at fastgøre sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov om hånd eller livet.
 • Ingen må føre/trække en hest uden trense eller træktov.
 • Ingen må løbe eller råbe i nærheden af hesten.
 • Ingen må rykke/flå eller save hesten i munden med biddet.
 • Ingen må anvende pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion.
 • Ingen må anvende sporer uhæmmet.
 • Bøjler sættes op, inden man trækker hesten afsted, så disse ikke hænger fast i noget
 • Børn må ikke springe uden opsyn af en voksen.
 • Børn må ikke ride alene i ridehallen.


Stalden


 • Heste MÅ IKKE stå på staldgangen uden opsyn.
 • Heste MÅ IKKE bindes fast i trensen/hovedtøjet brug ALTID en grime.
 • Er staldgangen mindre end 2 meter bred, er det for farligt at lade to heste passere hinanden.
 • Ved passage af fastspændte heste på staldgangen, SKAL kæden løsnes.
 • Der må ikke hænge grimer i kæderne på staldgangen.
 • Staldgangen må ikke bruges til opbevaring af redskaber, striglekasser m.v. (så ryd op efter dig)
 • Synligt opslag omkring forholdsregler ved brand.
 • Hestene må ikke være løse på staldgangen.
 • Løb og råben er ikke tilladt i stalden, da dette kan være medvirkende til at starte en ulykke.


Ridehal/bane


 • Orienter dig om klubbens ridehus-reglement, som findes på hjemmesiden www.herrrideklub.dk.
 • Alle skal ride med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle skal ride med fodtøj beregnet til ridning. Dvs. fodtøj, som har en glat/let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 • Alle under 18 år skal benytte sikkerhedsvest ved springning. Voksne medlemmer anbefales brug af sikkerhedsvest.
 • Tilgængelige og synlige regler for ridning i ridehal. Se Ridehus-reglement på opslagstavlen.
 • Tilskuere må kun opholde sig i ridehallen, hvis undervisningen ikke forstyrres
 • Der må ikke ryges når man rider.
 • Brug mobilen med omtanke under ridning.


Terræn


 • Alle skal ride med sikkerhedsgodkendt ridehjelm.
 • Alle skal ride med fodtøj beregnet til ridning. Dvs. fodtøj som har en glat/let rillet sål, en lille hæl, og som ikke har snører, der kan hænge fast i bøjlen.
 • Færdselsloven overholdes, og alle er forpligtet til at vise hensyn til andre trafikanter.
 • Brug en refleksvest når du rider i mørke, samt de lygter som anbefales af forbundet i forbindelse med ridning i trafikken.