Priser

PRISER

Undervisning og pony/hesteleje betales altid forud, så pony/hest og plads på holdet er reserveret.


  • Nye medlemmer opkræves kontingent til HERR og DRF ved første opkrævning, dette beløb er sat i forhold til hvornår næste kontingent opkrævning er.
  • Ændringer til rideaftale eller udmeldelse af klubben, skal afleveres i den hvide postkasse i ridehallen, eller du kan sende en mail med udmeldelse/ændring senest d. 15. i måneden før ændringen skal træde i kraft.
  • Eventuelle spørgsmål vedr. betaling rettes til klubbens kasserer eller klubbens formand pr. mail.


ÅRSKONTINGENT I HERR (OPKRÆVES I APRIL)

Kontingent 0-18 år - Opkræves den 1. april hvert år

450,00 kr

Kontingent over 18 år - Opkræves den 1. april hvert år

550,00 kr.

UNDERVISNING.

Miniridning - 30 min pr uge

240,00 kr

1 x ridning pr uge

375,00 kr.

2 x ridning pr uge 

700,00 kr.

PARTER & FACILITETSKORT

Part i hest/pony pr. måned

300,00 kr

Udmugningsordning - (beløbet tillægges hvis man ikke deltager i udmugning ved elevhestene) pr. måned

75,00 kr.

Hjælper ordning - Opkræves pr mdr

100,00 kr.

Facilitetskort Udefrakommende - Opkræves månedligt

200,00 kr.

Udvidet facilitetskort Udefrakommende - Opkræves månedligt

250,00 kr.

Facilitetskort for Opstaldere - Opkræves månedligt

150,00 kr.

Udvidet facilitetskort for Opstaldere - Opkræves månedligt

175,00 kr

En gangs leje af hal - Pr gang, betalt med det samme på mobilepay

50,00 kr.

Gebyr (alle opkrævninger pålægges gebyr

30,00 kr

Udvidet facilitetskort er for klubbens medlemmer, som ikke bruger klubbens undervisere, men som har deres egen tilknyttet

For de som tilvælger hjælp fra en af rideskolens hjælpere til at trække hesten ifm. undervisningen pålægges der 100 kr. pr. mdr- Der refunderes ikke ved afbud, disse penge vil gå til hestene/klubben.

Afbud: skal meddeles direkte til underviseren så tidligt som muligt, for at give overblik over hvilke heste-/ponyer der er ledige.


Mødetid: Gerne 20-30 min. før undervisningsstart, da hesten/ponyen evt. skal sadles op.