Ind- og udmeldelse

IND- OG UDMELDELSE

Indmeldelse:

Når du har besluttet dig for at ride hos os, skal du meldes ind i vores system.

Dette gøres ved at udfylde indmeldelsesblanketten, som ligger i ridelærer mappen i hallen.

Er du tvivl om noget omkring, hvordan du udfylder den, så spørg din ridelærer til råds.

Du er også velkommen til at ringe til kassereren eller en anden fra bestyrelsen.

På den første regning du modtager, vil du både blive opkrævet for ridning, men også det årlig kontingent.

Der kan også være reguleringen i forhold til, hvis du har redet en halvanden måned inden første opkrævning.

Kontingent betales en gang om året, og opkræves altid i april.


Udmeldelse:

Når du skal meldes ud, skal dette gøres direkte til kassereren.

Det er vigtigt at udmeldelsen sker senest den 15. i måneden.

Som eksempel: Hvis du vil stoppe med at ride den 1. maj, så skal du melde dig ud senest den 15. april.

Melder du dig først ud den 23. april, er du først meldt ud af klubben fra den 1. juni.


Har du spørgsmål til både ind- og udmeldelse, er du velkommen til at kontakte kassereren.