Ordensregler

ORDENSREGLER

Den frie adgang er et gode, som vi alle må værne om. Derfor findes der et sæt regler, alle bør indrette sig efter. • Du må bruge alt det tilgængelige af rideskolens materiale, når du håndterer klubbens heste, MEN alt du benytter af grej skal altså sættes på plads efter brug (gælder også privatryttere + jeres grej).
 • Muges der ud, strigles, vaskes mm. skal affaldet fjernes og gangen fejes umiddelbart efter brug.
 • Man kan jo ikke hænge hesten væk på en krog, MEN heste/ponyer må virkelig kun stilles på gangarealet, når der arbejdes med dem eller boksen ordnes.
 • Der skal være plads til alle – men det er forbudt at løbe, råbe og udføre anden form for uro i stald og ridehal.
 • Vis hensyn! - Tobaksrygning og åben ild er forbudt i stald, halmlade, ridehal samt rytterstue.
 • Da vi gerne vil passe på jer, så må børn under 16 år kun ride tur efter aftale med en voksen. Ingen rider tur på lånte heste uden aftale med ejeren.
 • Alle skal bære godkendt ridehjelm under ridning – og det kan ikke diskuteres.
 • Sadelrummet, stakladen og ridehallen, er begge steder med mange ting. Hold orden i dine egne sager, og rigtig god idé med navn på dine ting.
 • Vi deler gerne og er ikke sippede - men al form for tyveri, hærværk og mobning vil blive behandlet af bestyrelsen. Hvis der er grundlag for det, kan dette medføre en advarsel, og i yderste konsekvens kan det ende med en politianmeldelse.
 • Affald pynter ikke og skal bortskaffes i de opstillede skraldespande.
 • Vi er glade for at man benytter rytterstuen og hygger sig – men vi er rigtig glade, hvis du også rydder op efter dig selv derinde.