Beredskabsplaner

BEREDSKABSPLANER

Formålet med beredskabsplanerne er, at de skal fungere som et nyttigt værktøj både i det forebyggende arbejde og til at handle korrekt, hvis en ulykke sker.

Planerne tager stilling til, hvordan vi vil håndtere en ulykkessituation og fastlægger retningslinier for alarmering og evakuering.

Planen skal reducere skadevirkninger på personer, dyr, miljø og rideskolen.


Herslev rideklubs beredskabsplan ved ulykker i forbindelse med ridning eller maskiner


•Stop ulykken.

•Giv livreddende førstehjælp.

•Afskærm tilskadekomne så tilstanden ikke forværres.

•Få en anden til at tage sig af hesten/stoppe maskinen.

•Bliv ved den tilskadekomne og vurder dennes tilstand.

•Ring ALARM 112 ved mindste tvivl.

•Oplys følgende til alarmcentralen: Beskriv ulykken – beskriv tilskadekomnes tilstand – oplys adresse: Herslev Rideklub, Herslev kirkevej 35, 7000 Fredericia.

•Tilkald voksne eller kvalificeret hjælp på stedet.

•Kontakt klubbens formand eller næstformand.

•Hvis ambulance er på vej: placer en person i indkørslen for at vise vej til tilskadekomne, og sørg for at der er farbar vej for ambulance.Herslev rideklubs beredskabsplan ved brand.


•Uanset brandens omfang: RING 112.

•Bekæmp branden med det udstyr vi har.

•Børn under 16 år samles ved flagstangen. DE MÅ IKKE DELTAGE I BRANDBEKÆMPELSEN.

•Hvis det er muligt lægges grime på hestene, og de føres til nærmeste fri udgang.

•Kontakt hurtigst muligt Flemming 2172 9175, Jonna 4119 4292 og Line 2345 5362.


HUSK!! Orienter dig om hvor brandslukningsmaterialet befinder sig INDEN ULYKKEN SKER.

HUSK!! Løse heste kan ikke jages ud af en brændende stald – de vil søge tilbage til deres boks.

HUSK!! Det drejer sig om sikkerhed for mennesker frem for alt.