Priser

PRISER

Undervisning og pony/hesteleje betales altid forud, så pony/hest og plads på holdet er reserveret.


  • Nye medlemmer opkræves kontingent til HERR og DRF ved første opkrævning, dette beløb er sat i forhold til hvornår næste kontingent opkrævning er.
  • Ændringer til rideaftale eller udmeldelse af klubben, skal afleveres i den hvide postkasse i ridehallen, eller du kan sende en mail med udmeldelse/ændring senest d. 15. i måneden før ændringen skal træde i kraft.
  • Eventuelle spørgsmål vedr. betaling rettes til klubbens kasserer eller klubbens formand pr. mail.


ÅRSKONTINGENT I HERR (OPKRÆVES I APRIL)

0-18 år

Opkræves næste gang 1/4 2024

450,00 kr./pr. år

18 år-<

Opkræves næste gang 1/4 2024

550,00 kr./pr. år

UNDERVISNING.

UNDERVISNING

UNDERVISNING

LEJE AF HEST/PONY

GEBYR

I ALT PR. MÅNED

1 x 30 minutter om ugen

130,00 kr.

70,00 kr.

25,00 kr.

225,00 kr.

1 x 45 minutter om ugen

215,00 kr.

110,00  kr.

25,00 kr.

350,00 kr.

2 x 45 minutter om ugen

370,00 kr.

220,00 kr.

25,00 kr.

615,00 kr.

3 x 45 minutter om ugen

450,00 kr.

325,00 kr.

25,00 kr.

800,00 kr.

4 x 45 minutter om ugen

550,00 kr

420,00 kr.

25,00 kr.

995,00 kr.

For de som tilvælger hjælp fra en af rideskolens hjælpere til at trække hesten ifm. undervisningen pålægges der 100 kr. pr. mdr- Der refunderes ikke ved afbud, disse penge vil gå til hestene/klubben.

PARTER & FACILITETSKORT

Part i hest/pony pr. måned

300,00 kr

Udmugningsordning - (beløbet tillægges hvis man ikke deltager i udmugning ved elevhestene) pr. måned

75,00 kr.

Facilitetskort Udefrakommende - Opkræves hvert kvartal 1/4, 1/7, 1/10 og 1/1

450.00 kr

Udvidet facilitetskort, (hvis der rides undervisning ved andre end klubbens ansatte) - Opkræves hvert kvartal 1/4, 1/7, 1/10 og 1/1

500,00 kr.

Facilitetskort for Opstaldere - Opkræves hvert kvartal 1/4, 1/7, 1/10 og 1/1

250,00 kr.

Gebyr (alle opkrævninger pålægges et gebyr på kr. 20,00

25,00 kr

Inflationstillæg (tillægges alle opkrævninger i en periode)

40,00 kr.

POLETTIMER

1 x 45 minutter (undervisning)

75,00 kr

1 x 45 minutter (hest/ponyleje)*

35,00 kr.

Polettimer er, hvis man ikke er tilmeldt et undervisningshold - men ønsker at ride med. Pengene gives til underviseren.

Prisen på leje af hest/pony til stævner er ikke altid den samme som til polettime. Det er sportsudvalget, som fastsætter lejeprisen til stævnerne.

Afbud: skal meddeles direkte til underviseren så tidligt som muligt, for at give overblik over hvilke heste-/ponyer der er ledige.


Mødetid: Gerne ½ time før, eller senest 15 minutter før undervisningsstart, da hesten/ponyen evt. skal sadles op.