Priser

PRISER

Undervisning og pony/hesteleje betales altid forud, så pony/hest og plads på holdet er reserveret.


  • Nye medlemmer opkræves kontingent til HERR og DRF ved første opkrævning, dette beløb er sat i forhold til hvornår næste kontingent opkrævning er.
  • Ændringer til rideaftale eller udmeldelse skal afleveres i den grønne postkasse eller du kan sende en mail til udmeldelse/ændring senest d. 15. i måneden før ændringen skal træde i kraft
  • Eventuelle spørgsmål vedr. betaling rettes til klubbens kasserer eller klubbens formand pr. mail.


ÅRSKONTINGENT I HERR (OPKRÆVES I FEBRUAR)

0-18 år


450,00 kr./pr. år

18 år-<


550,00 kr./pr. år

UNDERVISNING.

UNDERVISNING

UNDERVISNING

LEJE AF HEST/PONY

GEBYR

I ALT PR. MÅNED

1 x 30 minutter om ugen

105,00 kr.

65,00 kr.

20,00 kr.

190,00 kr.

1 x 45 minutter om ugen

180,00 kr.

100,00  kr.

20,00 kr.

300,00 kr.

2 x 45 minutter om ugen

350,00 kr.

200,00 kr.

20,00 kr.

570,00 kr.

3 x 45 minutter om ugen

450,00 kr.

300,00 kr.

20,00 kr.

770,00 kr.

4 x 45 minutter om ugen

550,00 kr

400,00 kr.

20,00 kr.

970,00 kr.

For de som tilvælger hjælp fra en af rideskolens fredagshjælpere til at trække hesten ifm. undervisningen pålægges der 20 kr. pr. fredag- De 20 kr. refunderes ikke ved afbud, men går til velgørenhed i klubben.

PARTER & FACILITETSKORT

Part i hest/pony pr. måned

250,00 kr

Facilitetskort pr 1. februar 2021 (Hest/ponyejer) pr. 1/2 år

600,00 kr.

Gebyr (alle opkrævninger pålægges et gebyr på kr. 20,00

20,00 kr

POLETTIMER

1 x 45 minutter (undervisning)

50,00 kr

1 x 45 minutter (hest/ponyleje)*

30,00 kr.

Polettimer er, hvis man ikke er tilmeldt et undervisningshold - men ønsker at ride med. Pengene gives til underviseren.

Prisen på leje af hest/pony til stævner er ikke altid den samme som til polettime. Det er sportsudvalget, som fastsætter lejeprisen til stævnerne.

Copyright © All Rights Reserved