Sportsudvalget

Herslev Rideklubs sportsudvalg

 

Marlene

Bonnie

Kim

Camilla

Line

Juniorudvalgs repræsentanter

Navn

Mail

Telefon

 

 

 

Bonnie Berg Madsen

ingen mail

 

Kim Kirkegaard

ingen mail

31 32 83 71

Line Mortensen

line8@gmail.com

23 45 53 62

Camilla Leth

ingen mail

23 70 60 56

Marlene Sørensen

herslevrideklub@gmail.com

30 86 54 04

Stævnemail

herr.staevnemail@gmail.com

 

Fra klubbens vedtægter:

 

§14 Sportsudvalget

 

Sportsudvalget består af 7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen, heraf skal 4 være seniormedlemmer, 1 medlem vælges fra bestyrelsen jfr. §12, medens juniorudvalget fra sin midte udpeger 2 medlemmer jfr. §15.

 

Medlemmerne afgår hvert år ved den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

 

Udvalget vælger selv sin ledelse og arbejdsform. Forinden udvalgets planer realiseres, skal der forelægges bestyrelsen endelig godkendelse.

 

Sportsudvalgets arbejdsopgaver fastsættes af bestyrelsen i en nærmere instruks.