Bestyrelsen

Herslev Rideklubs bestyrelse 2018

Marlene Sørensen

Formand

Trine Johansen

Kasserer

 

Næstformand

Janne Bjerre

Sekretær

Martine Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Rikke Bech Christensen

Bestyrelsesmedlem

Ditte Lambertsen

Suppleant

Opdateret 25. januar, 2018

Navn

Mail

Telefon

Post

Marlene Sørensen

herslevrideklub@gmail.com

30 86 54 04

Formand

Trine Johansen

tej@lrs.dk

26 84 39 78 (efter 16:00)

Kasserer & giro (kontingent og medlemskab)

 

 

 

Næstformand

Janne Bjerre

jannebjerre1@gmail.com

28 91 04 75

Sekretær

Martine Nielsen

m@rtine.dk

28 12 64 94

Bestyrelsesmedlem

Rikke Bech Christensen

rikkebechc@gmail.com

28 25 71 73

Suppleant

Fra klubbens vedtægter:

 

§12 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der alle vælges på generalforsamling for 2 år ad gangen. Tillige vælges 2 -3 bestyrelsessuppleanter på generalforsamling for 1 år ad gangen. Der afgår hvert år henholdsvis 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.